SC Family Movie Day – Ralph Breaks the Internet Wreck-It Ralph 2
11 December 2018

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม SC Family Movie Day พาครอบครัว SC Family ชมภาพยนตร์เรื่อง Ralph Breaks the Internet : Wreck-It Ralph 2 ภายในงานมีกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนบ้านตามแนวคิด Lively Neighbourhood ของ SC Asset

นอกจากนี้ ครอบครัว SC Family ยังได้มีส่วนร่วมกับโครงการ “สร้างมิตรชิดรั้ว” แบ่งปันตุ๊กตาสภาพดี เพื่อมอบให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคมอีกด้วย เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. ที่ผ่านมา ณ ชั้น 6 พารากอน ซินีเพล็ก สยามพารากอน