SC FAMILY WELCOME HOME ณ โครงการ แชมเบอร์ส เฌอ รัชดา-รามอินทรา
15 March 2019

เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เชิญครอบครัว SC FAMILY โครงการ แชมเบอร์ส เฌอ รัชดา-รามอินทรา

เริ่มต้นเช้าวันใหม่ ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป พร้อมฟังบรรยายธรรมโดย ท่านเจ้าคุณเทพญาณกวี วัดเทพศิรินทร์ทราวาส พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนบ้านตามแนวคิด Lively Neighbourhood เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ที่ผ่านมา