Slider
Slider
เงื่อนไขโปรโมชั่น Worry Free (แพ็กเกจหายห่วง) มูลค่ารวม 150,000 บาท โครงการที่เข้าร่วม ได้แก่ โครงการ กรานาดา ,โครงการ แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด, โครงการ เฮดควอเทอร์ส และโครงการ เดอะ เจนทริ
• พ่นยาฆ่าเชื้อจำนวน 3 ครั้ง มูลค่ารวม 15,000 บาท
• Netflix cash card มูลค่า 5,500 บาท
• เครื่องกรองน้ำ stiebel รุ่น nature มูลค่า 8,475 บาท
• เครื่องฟอกอากาศ Dyson รุ่น TP04/WH มูลค่า 26,505 บาท จำนวน 2 เครื่อง
• Hi speed internet AIS 1 ปี (AIS play box) มูลค่า 7,694 บาท
• บัตรกำนัน Tops supermarket มูลค่า 30,000 บาท
• บัตรกำนัน Food panda มูลค่า 30,000 บาท
*จะได้รับแพ็กเกจหายห่วง ภายใน 45 วันหลังโอนกรรมสิทธิ์ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1749
เงื่อนไขโปรโมชั่น Worry Free (แพ็กเกจหายห่วง) มูลค่ารวม 100,000 บาท โครงการที่เข้าร่วม ได้แก่ โครงการ บางกอก บูเลอวาร์ด
• พ่นยาฆ่าเชื้อจำนวน 3 ครั้ง มูลค่ารวม 9,000 บาท
• Netflix cash card มูลค่า 5,500 บาท
• เครื่องกรองน้ำ Stiebel รุ่น nature มูลค่า 8,475 บาท
• เครื่องฟอกอากาศ Dyson รุ่น TP04/WH มูลค่า 26,505 บาท
• Hi speed internet AIS 1 ปี (AIS play box) มูลค่า 7,694 บาท
• บัตรกำนัน Tops supermarket มูลค่า 20,000 บาท
• บัตรกำนัน Food panda มูลค่า 20,000 บาท
*จะได้รับแพ็กเกจหายห่วง ภายใน 45 วันหลังโอนกรรมสิทธิ์ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1749
เงื่อนไขโปรโมชั่น Worry Free (แพ็กเกจหายห่วง) มูลค่ารวม 25,000 บาท โครงการที่เข้าร่วม ได้แก่ โครงการ ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด, โครงการ เวนิว, โครงการ เพฟ, โครงการ เวิร์ค เพลส และโครงการ เวิร์ฟ
• พ่นยาฆ่าเชื้อจำนวน 3 ครั้ง มูลค่ารวม 4,500 บาท
• Netflix cash card มูลค่า 5,500 บาท
• บัตรกำนัน Tops supermarket มูลค่า 10,000 บาท
• บัตรกำนัน Food panda มูลค่า 5,000 บาท
*จะได้รับแพ็กเกจหายห่วง ภายใน 45 วันหลังโอนกรรมสิทธิ์ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1749