บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม #BeRightBack ยิ่งแยกทิ้ง ยิ่งยั่งยืน ชวนครอบครัว SC FAMILY เป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก โดยสร้างการเรียนรู้ให้ทุกคนมาทำความรู้จักกับขยะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน การคัดแยกขยะ และการสร้างวงจรชีวิตใหม่ของผลิตภัณฑ์พลาสติกให้สามารถหมุนเวียนอยู่ในระบบการผลิต และการบริโภคให้นานที่สุด ภายใต้แนวคิด Circular Living ทำให้เกิดชุมชนสร้างสรรค์ และเป็นมิตรไปกับสิ่งแวดล้อมพร้อมๆ กัน โดยมีคุณแอน ดร.สุภชญา เจ้าของร้าน Refill Station มาร่วมพูดคุยภายในงานด้วย...

นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์คุณภาพ ควบคู่การเป็นผู้นำ Living Solutions Provider เปิดเผยว่า “ ผลประกอบการไตรมาส 1/2562 ของ SC เติบโตทั้งรายได้และ กำไรสุทธิ โดยมีรายได้รวม 3,195 ล้านบาท เติบโต 20% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2561 แบ่งเป็นสัดส่วนรายได้จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 93% และรายได้จากการเช่าและบริการ 7% และมีกำไร สุทธิ 315 ล้านบาท เติบโต 20% มียอดขาย 2,805 ล้านบาทพร้อมกับ Backlog...

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานร่วม ๕๐๐ คน จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันอังคาร ที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ สำนักงานใหญ่ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ ๓...

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดกิจกรรม SC FAMILY MOVIE DAY พาครอบครัว SC FAMILY ชมภาพยนตร์เรื่อง “Avengers : Endgame” ภายในงานมีกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนบ้านตามแนวคิด Lively Neighbourhood ของ SC ASSET เมื่อวันที่ 28 เมษายน ณ Major Cineplex @Central Westgate ที่ผ่านมา...

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม #BeRightBack ยิ่งแยกทิ้ง ยิ่งยั่งยืน ชวนครอบครัว SC FAMILY เป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก โดยสร้างการเรียนรู้ให้ทุกคนมาทำความรู้จักกับขยะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน การคัดแยกขยะ และการสร้างวงจรชีวิตใหม่ของผลิตภัณฑ์พลาสติกให้สามารถหมุนเวียนอยู่ในระบบการผลิต และการบริโภคให้นานที่สุด ภายใต้แนวคิด Circular Living ทำให้เกิดชุมชนสร้างสรรค์ และเป็นมิตรไปกับสิ่งแวดล้อมพร้อมๆ กัน โดยมีคุณแอน ดร.สุภชญา เจ้าของร้าน Refill Station มาร่วมพูดคุยภายในงานด้วย...

นายรัฐ กิตติเวชโอสถ ประธานกรรมการ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะกรรมการบริษัท ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อรายงานเกี่ยวกับผลดำเนินงาน และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจปีที่ผ่านมา พร้อมกับแผนธุรกิจปี 2562-2566 ซึ่งมติที่ประชุมได้อนุมัติให้จ่ายปันผล 0.16 บาท/หุ้น...

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม #BeRightBack ยิ่งแยกทิ้ง ยิ่งยั่งยืน ชวนครอบครัว SC FAMILY เป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก โดยสร้างการเรียนรู้ให้ทุกคนมาทำความรู้จักกับขยะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน การคัดแยกขยะ และการสร้างวงจรชีวิตใหม่ของผลิตภัณฑ์พลาสติกให้สามารถหมุนเวียนอยู่ในระบบการผลิต และการบริโภคให้นานที่สุด ภายใต้แนวคิด Circular Living ทำให้เกิดชุมชนสร้างสรรค์ และเป็นมิตรไปกับสิ่งแวดล้อมพร้อมๆ กัน โดยมีคุณแอน ดร.สุภชญา เจ้าของร้าน Refill Station มาร่วมพูดคุยภายในงานด้วย...