พฤติกรรมอะไรของลูกค้า ที่ทำให้บ้าน ‘SC’ ขายดี…สวนกระแสช่วงโควิด-19
Corporate . Research and Knowledge . 16 กรกฎาคม 2020

SC Asset โดยนายณัฏฐกิตติ์ ศิริรัตน์หัวหน้าสายงานการตลาด  เปิดเผยพฤติกรรมลูกค้า ทำไมบ้าน ‘ SC ’  ขายดี  สวนกระแสในช่วงโควิค-19  ว่า “ บ้านเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและเป็นศูนย์รวมของครอบครัว  ทั้งอยู่อาศัยและเป็นที่คุ้มกันภัย  ทำให้เรามุ่งศึกษา Insight ลูกค้า เพื่อนำมาพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ตอบโจทย์ Human-Centric  ทั้งในวันนี้และสำหรับอนาคต

โดยได้สรุปผลมาจากกลุ่มลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการและร่วมตอบแบบสอบถามระหว่างช่วงโควิค-19 จากข้อมูลพบว่า กลุ่มลูกค้ามีแผนจะซื้อช่วงนี้อยู่แล้วมีจำนวนมากถึง 82% และกลุ่มที่ไม่มีแผนซื้อในช่วงนี้มาก่อน แต่เลื่อนการตัดสินใจเร็วขึ้น 18%

ในส่วนแผนการซื้อที่อยู่อาศัยของลูกค้า  แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. กลุ่มที่ซื้อที่อยู่อาศัยตามประเภทเดิมที่วางแผนไว้ครั้งแรกมากถึง 82%

2. กลุ่มที่วางแผนไว้  แต่ปรับแผนการซื้อจากเดิม 12% เช่น จากคอนโดเป็นทาวน์โฮม เพื่อความคุ้มค่าและได้มี Space เพิ่มขึ้น หรือบางส่วนที่ปรับแผนจากการซื้อบ้านเป็นทาวน์โฮมแทน เนื่องจากราคามีความเหมาะสม รวมถึงทำเลที่สะดวกต่อการเดินทาง และการออกแบบทาวน์โฮมมีการตอบโจทย์การใช้งานได้เช่นกัน

3. กลุ่มที่ไม่มีแผนซื้อที่อยู่อาศัยอีก 6% แต่เนื่องจากช่วงโควิด-19 มีเวลาว่างเข้าเยี่ยมชมโครงการแล้วชอบ ประกอบกับมีกำลังซื้อ จึงตัดสินใจซื้อ เพื่อรองรับการใช้ชีวิตและอยู่อาศัยสำหรับอนาคต

ภาพรวมของเหตุผลสำหรับการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยเร็วขึ้นมาจากปัจจัยหลัก ได้แก่

1. โปรโมชั่น 29%

2. ชอบบ้านและภาพรวมของโครงการ 23%

3. มีเวลาจึงเปลี่ยนมาซื้อช่วงนี้ 19%

4. ดอกเปี้ยเงินกู้ต่ำ  3%

ทั้งนี้ด้วยช่วงโควิด-19  ที่หยุดอยู่บ้าน ทำให้ครอบครัวมีเวลาและสะดวกต่อการมาเยี่ยมชมโครงการพร้อมกันในคราวเดียว  ส่งผลตัดสินใจร่วมกันได้เร็วขึ้น เป็นอีกปัจจัยทำให้บ้าน SC ขายดี ในช่วงไตรมาส 2/63 ที่ผ่านมา โดยทำสถิติ new high  ทั้งยอดแวะต่อสัปดาห์สูงที่สุด ยอดขายรายสัปดาห์สูงที่สุด ประกอบกับเหตุผลสำคัญในการเลือกซื้อบ้านของ SC ประกอบด้วย

1. ชอบทำเล  แบบบ้าน บรรยากาศและภาพรวมของโครงการ

2. มีความเชื่อมั่นในบริษัทและคุณภาพโครงการ

3. ราคาสมเหตุสมผล

ขณะสถานการณ์ที่ผ่านมา ทำให้ลูกค้าใส่ใจไม่ใช่แค่เฉพาะตัวบ้าน แต่มีความใส่ใจถึงพื้นที่ส่วนกลางด้วย เพื่อรองรับวิถีชีวิตการอยู่อาศัยสำหรับอนาคต หรือ New Normal เช่น คำนึงถึงเรื่องวัสดุปลอดฝุ่นและเชื้อโรค  อีกทั้งให้ความสำคัญกับการจัดสรรพื้นที่ส่วนกลางเป็นสัดส่วน และการเว้นระยะห่างของการเข้าใช้พื้นที่ส่วนกลางอีกด้วย

นายณัฏฐกิตติ์  กล่าวสรุปว่า  “สำหรับ ‘บ้าน’ ของ SC  จึงเป็นทั้ง Living + Solutions ที่ถูกสร้างสรรค์และพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นบ้านสำหรับทุกคน (Homes for All) และเพื่อให้ผู้คนมีทุกเช้าที่ดี”

สนใจเยี่ยมชมโครงการบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโดสร้างเสร็จพร้อมอยู่  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม www.scasset.com  หรือโทร 1749

#SCAsset

  • Share :