คณะกรรมการบริษัท

ก้าวแรกของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นขึ้นจากการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ด้านอาคารสำนักงานให้เช่า ต่อมาได้ขยายสู่การเป็นผู้พัฒนาโครงการที่พักอาศัย ด้วยการดำเนินงานแบบมืออาชีพ

นายรัฐ กิตติเวชโอสถ
ประธานกรรมการ-กรรมการอิสระ
นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์
กรรมการ
นายปรีชา เศขรฤทธิ์
กรรมการอิสระ
นายคุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ
กรรมการอิสระ
นายประเสริฐ สัมนาวงศ์
กรรมการอิสระ
นายณัฎฐ์พัฒน์ เอื้อใจ
กรรมการ
นายทรงศักดิ์ เปรมสุข
กรรมการอิสระ
นางวิลาสินี พุทธิการันต์
กรรมการอิสระ
นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์
กรรมการ

FOR GOOD MORNINGS

หน้าหลัก บ้านเดียว คอนโดมิเนียม ทาวน์โฮม/โฮมออฟฟิศ โปรโมชั่น ข่าวและกิจกรรม เอสซี แฟมิลี่ ข้อมูลองค์กร นักลงทุนสัมพันธ์
© SC Asset Corporation PCL. All Rights Reserved.
ปิด
 

ไม่พบผลการค้นหาคำว่า "erwer" กรุณาลองใหม่อีกครั้ง