ระเบียบปฏิบัติการเสนอขายที่ดิน

1.ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรายละเอียดของที่ดินที่ต้องการเสนอขาย เช่น แผนที่ที่ดิน ระวางที่ดิน ขนาดที่ดิน และราคาเสนอขาย พร้อมใส่ชื่อ-นามสกุล ติดต่อผู้ขาย สามารถส่งข้อมูลที่ดินมาตามช่องทางนี้

เบอร์โทร: 02-949-2275 เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30 น.

https://www.scasset.com/th/corporate/ruleforsale.aspx

2 บริษัทมีระบบการลงทะเบียนและจัดลำดับการเสนอขายที่ดิน และจะดำเนินการติดต่อตามลำดับเท่านั้น

3 บริษัทมีขั้นตอนการดำเนินการซื้อที่ดิน โดยจะกำหนดกรอบระยะเวลาในการติดต่อประสานงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการซื้อที่ดิน ดังนั้นขอให้ผู้เสนอขายที่ดินให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกำหนดเวลาของบริษัทอย่างเคร่งครัด และหากบริษัทพิจารณาแล้วพบปัญหาที่อาจทำให้การซื้อที่ดินไม่สำเร็จ บริษัทขอสงวนสิทธิยกเลิกการติดต่อประสานงานกับผู้เสนอขายลำดับแรก และจะพิจารณาที่ดินกับผู้เสนอขายลำดับถัดไปทันที ทั้งนี้ เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

4 บริษัทไม่มีนโยบายในการเรียกเก็บค่าดำเนินการใดๆกับผู้เสนอขายที่ดิน หากมีการอ้างอิงหรือแอบอ้างใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย และเสียชื่อเสียงของบริษัท บริษัทขอใช้สิทธิดำเนินการตัดรายชื่อผู้เสนอขายที่ดินท่านนั้นโดยทันที

ขั้นตอนการดำเนินการในการซื้อขายที่ดิน

1 ผู้เสนอขายต้องส่งข้อมูลที่ดินตามที่บริษัทร้องขอ เช่น ระวางที่ดิน โฉนดที่ดิน หรือข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2 ผู้เสนอขายที่ดินต้องพาเข้าสำรวจพื้นที่ เพื่อตรวจสอบข้อกำหนด ระเบียบทางกฎหมาย (ระยะเวลาการเข้าพื้นที่ ไม่เกิน 7 วันนับจากวันที่บริษัทแจ้งนัด)

3 ในกรณีที่บริษัทตกลงจะซื้อ บริษัทขอนัดพบเจ้าของที่ดินเพื่อเจรจาสรุปรายละเอียดการซื้อขาย (ภายใน 7 วัน นับจากวันที่บริษัทแจ้งนัด)

4 ขั้นตอนอื่นๆเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและจะแจ้งให้ทราบ

5 หากพ้นกำหนดตามระยะเวลาดังกล่าวข้างต้นผู้เสนอขายไม่ปฏิบัติ ให้ถือว่าข้อตกลงการเสนอขายของผู้เสนอขายที่ดินเป็นอันยกเลิก และบริษัทจะให้นายหน้าลำดับถัดไปเป็นผู้ดำเนินการแทน

FOR GOOD MORNINGS

หน้าหลัก บ้านเดียว คอนโดมิเนียม ทาวน์โฮม/โฮมออฟฟิศ โปรโมชั่น ข่าวและกิจกรรม เอสซี แฟมิลี่ ข้อมูลองค์กร นักลงทุนสัมพันธ์
© SC Asset Corporation PCL. All Rights Reserved.
ปิด
 

ไม่พบผลการค้นหาคำว่า "erwer" กรุณาลองใหม่อีกครั้ง