เอสซี แอสเสท ร่วมส่งความช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาว.
22 สิงหาคม 2018

จากสถานการณ์เขื่อนเซเปี่ยน–เซน้ำน้อย แขวงอัตตะปือ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแตก ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ทางบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยพนักงาน ลูกค้า และพันธมิตร ร่วมส่งกำลังใจ และให้ความช่วยเหลือ บริจาคสิ่งของ และเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ รวมจำนวน 2,200 ชิ้น และได้รับการสนับสนุนในการขนส่งสิ่งของบริจาคทั้งหมดนี้ ไปที่ประเทศลาว โดย คุณคงศักดิ์ ชาครวิโรจน์ ลูกค้าครอบครัว SC FAMILY โครงการแกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด รามอินทรา ในนามบริษัท พีเค อินเตอร์เฟรด จำกัด เป็นตัวแทนมอบสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยผ่านสถานทูตลาวประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา