สร้างมิตรชิดรั้ว ปีที่ 2 โครงการเวิร์ฟ พระราม 5
01 ตุลาคม 2019

คุณวรธนัท ฉินนานนท์ ผู้จัดการโครงการเวิร์ฟ พระราม 5 บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยพันธมิตรรับเหมาก่อสร้างบ้านแนวราบ 7 บริษัท ได้แก่ บริษัท เจเอสไอ คอนสตรัคชั่น จำกัด, บริษัท ศุภาวริน ก่อสร้าง จำกัด, บริษัท พี.เอ.พี. ควอลิตี้ จำกัด, บริษัท เดอะเฟริส์ คอนสตรัคชั่น จำกัด, บริษัท แฮมเมอร์สโตน จำกัด, บริษัท เพาะทาง จำกัด และบริษัท ดำทรายล้าง จำกัด จัดโครงการ “สร้างมิตรชิดรั้ว” ปีที่ 2 ภารกิจเปลี่ยน “ของใช้ที่เยอะเกินความจำเป็น” ให้กลายเป็น “ของใช้ที่มีคุณค่า” โดยเชิญชวนลูกค้า / พนักงาน / คู่ค้าของ SC บริจาคเสื้อผ้าสภาพดี ลดปัญหาเสื้อผ้าล้นตู้ และของใช้ล้นบ้าน เพื่อส่งต่อให้กับแรงงานก่อสร้าง มูลนิธิต่างๆ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม

 

อีกทั้งเนรมิต Pop-up Store ให้กับผู้รับได้เลือกเสื้อผ้าสวยบนราวแขวน และของใช้ต่างๆ อย่างเพลิดเพลิน โดยเลียนแบบประสบการณ์ของการช้อปปิ้งในห้างฯ และตอกย้ำความเป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน Lively Neighbourhood ณ โครงการ เวิร์ฟ พระราม 5 เมื่อวันที่ 26 ก.ย. ที่ผ่านมา