สร้างมิตรชิดรั้ว ปีที่ 2 โครงการ เวนิว โฟลว์ รังสิต
14 พฤศจิกายน 2019

คุณชัยณรงค์  ฉัตรแก้ว วิศวกรโครงการเวนิว โฟลว์ รังสิต บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยพันธมิตรรับเหมาก่อสร้างบ้านแนวราบ 7 บริษัท บริษัท พงษ์รุ่งเรืองมั่นคงก่อสร้าง จำกัด, บริษัท อรวิดา ก่อสร้าง จำกัด, บริษัท พี.ดี.เค. คอนสตรัคชั่น เมเนจเม้นท์ จำกัด, บริษัท อึ้งลิ้ม จำกัด, บริษัท ทิพาชัยก่อสร้าง จำกัด, บริษัท ภูริพัฒน์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด และบริษัท อินฟินิท แลนด์สเคป จำกัด  จัดโครงการ “สร้างมิตรชิดรั้ว” ปีที่ 2 ภารกิจเปลี่ยน “ของใช้ที่เยอะเกินความจำเป็น” ให้กลายเป็น “ของใช้ที่มีคุณค่า” โดยเชิญชวนลูกค้า / พนักงาน / คู่ค้าของ SC บริจาคเสื้อผ้าสภาพดี ลดปัญหาเสื้อผ้าล้นตู้ และของใช้ล้นบ้าน เพื่อส่งต่อให้กับแรงงานก่อสร้าง มูลนิธิต่างๆ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม

 

อีกทั้งเนรมิต Pop-up Store ให้กับผู้รับได้เลือกเสื้อผ้าสวยบนราวแขวน และของใช้ต่างๆ อย่างเพลิดเพลิน โดยเลียนแบบประสบการณ์ของการช้อปปิ้งในห้างฯ และตอกย้ำความเป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน Lively Neighbourhood ณ โครงการ เวนิว โฟลว์ รังสิต เมื่อวันที่ 29 ต.ค. ที่ผ่านมา