สร้างมิตรชิดรั้ว ปีที่ 3 โครงการบางกอก บูเลอวาร์ด พระราม 5
19 มิถุนายน 2020

คุณเกริกเกียรติ ลือยศ ผู้จัดการ โครงการบางกอก บูเลอวาร์ด พระราม 5 บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยพันธมิตรรับเหมาก่อสร้างบ้านแนวราบ 7 บริษัท ได้แก่ บริษัท เจเอสไอ คอนสตรัคชั่น จำกัด, บริษัท เอ็นซีอาร์ จำกัด, บริษัท ศรีกัลยา คอนสตรัคชั่น จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิตาภิรักษ์, บริษัท กีรตินันท์ คอนสตรัคชั่น จำกัด, บริษัท ธนกฤตก่อสร้าง (2014) จำกัด และบริษัท ศุภาวริน ก่อสร้าง จำกัด จัดโครงการ “สร้างมิตรชิดรั้ว” ปีที่ 3 ภารกิจเปลี่ยน “ของใช้ที่เยอะเกินความจำเป็น” ให้กลายเป็น “ของใช้ที่มีคุณค่า” โดยเชิญชวนลูกค้า / พนักงาน / คู่ค้าของ SC บริจาคเสื้อผ้าสภาพดี ลดปัญหาเสื้อผ้าล้นตู้ และของใช้ล้นบ้าน เพื่อส่งต่อให้กับแรงงานก่อสร้าง มูลนิธิต่างๆ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม

อีกทั้งเนรมิต Pop-up Store ให้กับผู้รับได้เลือกเสื้อผ้าสวยบนราวแขวน และของใช้ต่างๆ อย่างเพลิดเพลิน โดยเลียนแบบประสบการณ์ของการช้อปปิ้งในห้างฯ และตอกย้ำความเป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน Lively Neighbourhood ณ โครงการบางกอก บูเลอวาร์ด พระราม 5 เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 63 ที่ผ่านมา