สร้างมิตรชิดรั้ว ปีที่ 2 ณ อบต.ในคลองบางปลากด จ.สมุทรปราการ
24 กันยายน 2019

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคุณเฉลิมศักดิ์ จันทร์จีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด จัดโครงการ “สร้างมิตรชิดรั้ว” ปีที่ 2 ภารกิจเปลี่ยน “ของใช้ที่เยอะเกินความจำเป็น” ให้กลายเป็น “ของใช้ที่มีคุณค่า” โดยเชิญชวนลูกค้า / พนักงาน / คู่ค้าของ SC บริจาคเสื้อผ้าสภาพดี ลดปัญหาเสื้อผ้าล้นตู้ และของใช้ล้นบ้าน เพื่อส่งต่อให้ผู้รับกว่า 250 คน ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน อบต.คลองบางปลากด จ.สมุทปราการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ครูและเจ้าหน้าที่อนุบาล กองการศึกษา กองช่างโยธา กองคลัง และกองสวัสดิการสังคม

 

ทั้งนี้ได้เนรมิต Pop-up Store ให้กับผู้รับได้เลือกเสื้อผ้าสวยบนราวแขวน และของใช้ต่างๆ อย่างเพลิดเพลิน โดยเลียนแบบประสบการณ์ของการช้อปปิ้งในห้างฯ และตอกย้ำความเป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน Lively Neighbourhood ณ องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 10 ก.ย. ที่ผ่านมา