เอสซี แอสเสท จัดโครงการ “สร้างมิตรชิดรั้ว” ครั้งที่ 2 เพื่อแบ่งปันรอยยิ้ม และความสุขให้คนในสังคม
11 มิถุนายน 2018

คุณสุดารัตน์ เจริญเกตุมงคล หัวหน้าสายงาน บริหารลูกค้าและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และผู้บริหาร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยพันธมิตรรับเหมาก่อสร้างบ้านแนวราบ 4 บริษัท ได้แก่
บจก. พงษ์รุ่งเรืองมั่นคงก่อสร้าง, บจก. บีพีเค 457 ก่อสร้าง, บจก. อรวิดา ก่อสร้าง และ บจก. เฟล็กซิมา จัดโครงการ “สร้างมิตรชิดรั้ว” ครั้งที่ 2 ภารกิจเปลี่ยน “ของใช้ที่เยอะเกินความจำเป็น” ให้กลายเป็น “ของใช้ที่มีคุณค่า” โดยเชิญชวนลูกค้า /พนักงาน / คู่ค้าของ SC บริจาคเสื้อผ้าสภาพดี ลดปัญหาเสื้อผ้าล้นตู้ และของใช้ล้นบ้าน เพื่อส่งต่อให้กับแรงงานก่อสร้าง มูลนิธิต่างๆ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม

อีกทั้งเนรมิต Pop-up Store ให้กับผู้รับได้เลือกเสื้อผ้าสวยบนราวแขวน และของใช้ต่างๆ อย่างเพลิดเพลิน โดยเลียนแบบประสบการณ์ของการช้อปปิ้งในห้างฯ และตอกย้ำความเป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน Lively Neighbourhood ณ โครงการบางกอก บูเลอวาร์ด รังสิต เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ที่ผ่านมา