เอสซี แอสเสท จัดโครงการ “สร้างมิตรชิดรั้ว” ครั้งที่ 6 เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มและความสุขให้คนในสังคม
26 ตุลาคม 2018

คุณสุดารัตน์ เจริญเกตุมงคล หัวหน้าสายงาน บริหารลูกค้าและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และผู้บริหาร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยพันธมิตรรับเหมาก่อสร้างบ้านแนวราบ 12 บริษัท ได้แก่ บริษัท เฟล็กซิม่า จำกัด, บริษัท พีพีเอส 9 จำกัด, หจก. ซิงเกิ้ล พลัส, บริษัท เจเอสไอ คอนสตรัคชั่น จำกัด, บริษัท ที.เอ็น.เอ็น. คอนสตรัคชั่น จำกัด, หจก. เอ็น.ซี.อาร์ คอนสตรัคชั่น, บริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เจทีแอล คอนสตรัคชั่น จำกัด, บริษัท ศุภาวริน ก่อสร้าง จำกัด, บริษัท พงษ์รุ่งเรืองมั่นคงก่อสร้าง จำกัด, บริษัท ภีรัญ การก่อสร้าง จำกัดและบริษัท สินอุดมคอนกรีต จำกัด จัดโครงการ “สร้างมิตรชิดรั้ว” ครั้งที่ 6 ภารกิจเปลี่ยน “ของใช้ที่เยอะเกินความจำเป็น” ให้กลายเป็น “ของใช้ที่มีคุณค่า” โดยเชิญชวนลูกค้า /พนักงาน / คู่ค้าของ SC บริจาคเสื้อผ้าสภาพดี ลดปัญหาเสื้อผ้าล้นตู้ และของใช้ล้นบ้าน เพื่อส่งต่อให้กับแรงงานก่อสร้าง มูลนิธิต่างๆ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม

อีกทั้งเนรมิต Pop-up Store ให้กับผู้รับได้เลือกเสื้อผ้าสวยบนราวแขวน และของใช้ต่างๆ อย่างเพลิดเพลิน โดยเลียนแบบประสบการณ์ของการช้อปปิ้งในห้างฯ
และตอกย้ำความเป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน Lively Neighbourhood ณ โครงการเวนิว ติวานนท์-รังสิต และ เวิร์ฟ ติวานนท์-รังสิต เมื่อวันที่ 27 กันยายน ที่ผ่านมา