เอสซีฯ รับรางวัล BCI Asia Awards 2015
09 มิถุนายน 2015

คุณมงกุฎ เตโชฬาร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาทรัพย์สินแนวราบ กลุ่ม C บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯรับรางวัล “บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ยอดเยี่ยมของไทยประจำปี 2558 (Top 10 Developers Awards 2015) จากบริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด และ FutrureArc Journal ซึ่งพิจารณาจากผลงานการออกแบบและการพัฒนาโครงการก่อสร้างจนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค โดยมี มิสแอนนา ครัพส์ Chief Human Resources Development Officer BCI Academy Director เป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรม แชงกรี-ลา กรุงเทพฯ เร็วๆ นี้
โดยบริษัทฯ ได้รางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งโครงการที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ได้แก่ LIFE BANGKOK BOULEVARD วงแหวน-พระราม9, LIFE BANGKOK BOULEVARD แจ้งวัฒนะ, CENTRIC รัชดา-ห้วยขวาง