FILMS FOR GOOD MORNINGS ครั้งที่ 2 แบ่งปันเพื่อสังคม
10 พฤศจิกายน 2016

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมแบ่งปันเพื่อสังคม ภายใต้งาน “SC FILMS FOR GOOD MORNINGS ครั้งที่ 2” เชิญคณะครู และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจาก โรงเรียนโสตศึกษา ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร ชมภาพยนตร์รอบพิเศษ เรื่อง La Famille Belier (ร้องเพลงรักให้ก้องโลก) ซึ่งเป็นเรื่องราวของครอบครัวที่เล่าเรื่องของเด็กสาวเสียงดี ที่เกิดมาในครอบครัวที่มีพ่อและแม่เป็นคนหูหนวก แต่เธอกลับมีความสามารถพิเศษในการร้องเพลง เพื่อสร้างแรงบรรดาลใจให้กับน้องๆ ณ ควอเทียร์ ซีนีอาร์ท ดิ เอ็มควอเทียร์ เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 59