เอสซี แอสเสทจับมือกับสมาคมผู้สื่อข่าวฯ จัดเวิร์คช็อปพัฒนาบุคลิกภาพ
20 มิถุนายน 2014

คุณณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดเวิร์คช็อป “การพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพ” ให้กับสมาชิกสมาคมฯ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ประภัสสร ธุรนิกร วิทยากรผู้เชี่ยวชาญบรรยายพิเศษเกี่ยวกับความรู้ในการแต่งกายเพื่อเสริมบุคลิกภาพให้กับผู้เข้าร่วมอบรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและวิชาชีพ ณ Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World Hotel เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2557