แก้ไขโปรโมชั่นหน้าเว็บและแปลงขายบ้านพร้อมอยู่

PDL-3C

แก้ไขโปรโมชั่น


แก้ไขบ้านพร้อมอยู่

ขั้นตอนการทำงาน (สำคัญมาก โปรดอ่านให้ละเอียด ทำความเข้าใจครั้งเดียว ทำงานสะดวกขึ้นครับ)

นักการตลาดบรีฟทีมกราฟฟิค เผื่อปรับรูปภาพและใส่สคบ. เพื่ออัพขึ้น Google Drive รายละเอียดดังนี้

– ภาพตำแหน่ง Banner ขนาด กว้าง 1920 x  สูง 1040 Pixel (ไม่เกิน 300kb)

          การตั้งชื่อภาพ ตัวย่อโครงการ-banner-รหัสแปลง เช่น gbb-srt-banner-a5

– ภาพหน้าปก ใช้รูปเดียวกันกับ Banner ขนาด กว้าง 929 x สูง 619 Pixel (ไม่เกิน 100kb)

          การตั้งชื่อภาพ ตัวย่อโครงการ-cover-รหัสแปลง เช่น gbb-srt-cover-a5

       ทุกภาพต้องใส่สคบ.ให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันข้อกฏหมาย ดังนี้

*ภาพถ่ายจากสถานที่จริง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Link Upload รูปภาพ Google Drive สร้าง โฟลเดอร์โครงการ / สร้าง โฟลเดอร์ เลขแปลง / อัพโหลดรูปภาพที่ปรับแล้วจากทีมกราฟฟิค

SC Super Free
https://bit.ly/2x8tt5A

 

1 Step To Move
https://bit.ly/2Y0G8CE

 

Ready To Move
https://bit.ly/2Y26u7m

 

***ระยะเวลาการอัพเดต อยู่ที่ 2-4 วัน หลังจากได้รับรูปภาพและลำดับคิวที่ส่งเข้ามาในระบบ

ขอบคุณครับ*สำคัญมากแจ้งปิดการขาย