ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรม SC FAMILY KIDS CAMP ตอน FOODIE KIDS WORKSHOP
15 มิถุนายน 2017

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
1. ผู้รับสิทธิ์จะได้รับการติดต่อจากทีมงานตามเบอร์ติดต่อที่แจ้งไว้ในระบบ SC MINE เพื่อยืนยัน และแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมต่อไป
2. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นเด็กชาย-หญิง อายุระหว่าง 4-8 ปี
3. รับจำนวนเพียง 16 คนเท่านั้น โดยแบ่งเป็น 8 คน / รอบ (1 ครอบครัว / เด็ก 1 คน / รอบ)
4. จำกัดจำนวนผู้ติดตามเด็กไม่เกิน 2 ท่าน / ครอบครัว (โดยผู้ติดตามต้องรอน้องๆ อยู่ข้างนอกห้อง workshop)
5. ขอสงวนสิทธิ์คัดเลือกลูกค้า SC FAMILY ที่ยังไม่เคยร่วมกิจกรรมกับทาง SC ASSET เป็น
อันดับแรก
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข กติกา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้เข้าร่วมกิจกรรม กรณีที่บริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมกิจกรรมได้
8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
9. สอบถามเพิ่มเติม SC Contact Center โทร.1749