SC FAMILY MOVIE DAY – SPIDER-MAN : FAR FROM HOME
12 กรกฎาคม 2019

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดกิจกรรม SC FAMILY MOVIE DAY พาครอบครัว SC FAMILY ชมภาพยนตร์เรื่อง “SPIDER-MAN : FAR FROM HOME” ภายในงานมีกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนบ้านตามแนวคิด LIVELY NEIGHBOURHOOD ของ SC ASSET   เมื่อวันที่  7 ก.ค. 62 ณ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ สยามพารากอน ที่ผ่านมา