SC FILMS FOR GOOD MORNINGS ปีที่ 2
04 สิงหาคม 2016

คุณสุดารัตน์ เจริญเกตุมงคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท เอสซี แอสเสท
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติจากคุณเตือนใจ เตชะรัตนประเสริฐ รองประธานกรรมการ และคุณอวิกา เตชะรัตนประเสริฐ รองประธานกรรมการฝ่ายการตลาด บริษัท สหมงคลฟิล์ม
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม “SC FILMS FOR GOOD MORNINGS ปีที่ 2”
เชิญครอบครัว SC FAMILY ชมภาพยนตร์ 4 เรื่องราว 4 มิตรภาพและการแบ่งปันอันงดงามจากหลากหลายประเทศ ที่ติดอันดับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากหลายสถาบัน กับภาพยนตร์เรื่อง La Famille Belier (ร้องเพลงรักให้ก้องโลก), Our Little Sister (เพราะเราพี่น้องกัน), The Good Lie (หลอกโลกให้รู้จักรัก) และ A Simple Life (แค่เธอยิ้ม หัวใจก็อิ่มรัก) โดยมีคุณกฤตยานนท์ ชำนาญพานิชย์ Project Manager จากสหมงคลฟิล์ม มาพูดคุยถึงความน่าสนใจของภาพยนตร์ทั้ง 4 เรื่อง

พร้อมชวนครอบครัว SC FAMILY รวมพลังจิตอาสาทำกิจกรรม DIY คุณช้างจับมือ มอบให้
โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือโรคที่มีภาวะสมองผิดปกติ
ที่มีอาการมือเกร็ง ได้สัมผัสประสบการณ์การแบ่งปัน และมิตรภาพอันงดงามระหว่างเพื่อนบ้าน
ตามแนวคิด LIVELY NEIGHBOURHOOD ของ SC ASSET ณ ควอเทียร์ ซีนีอาร์ท ดิ เอ็มควอเทียร์ เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 59

ติดตามข่าวสาร รายละเอียดกิจกรรมได้ที่
www.facebook.com/scasset