2nd SC RUN FOR GOOD MORNINGS
19 มกราคม 2017

FAST OR SLOW WE GO TOGETHER…วิ่งเร็วแค่ไหน ก็ไม่สนุกเท่าวิ่งไปด้วยกัน
SC ASSET เชิญชวนสมาชิก SC FAMILY เพื่อนบ้าน พนักงาน คู่ค้า พันธมิตร และสื่อมวลชน
ตื่นเช้ามาจับคู่กันวิ่งเพื่อสร้างสุขภาพกายและใจให้แข็งแรง

 

สุขภาพดีเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ดี การวิ่งไม่เพียงแต่เสริมสร้างให้สุขภาพแข็งแรง มิตรภาพ
ระหว่างทางจะช่วยสร้างสรรค์ให้เกิดสังคมที่อบอุ่น “LIVELY NEIGHBOURHOOD” ร่วมกัน

 

ชวนกันไปวิ่งวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)

 

ประเภทระยะทางการแข่งขัน และการแบ่งกลุ่มการแข่งขัน
ประเภทวิ่งแข่งขัน (สมัครเป็นทีม ทีมละ 2 คน)
• Mini Marathon 10 กม. (4 รอบสวนรถไฟ)
• Fun Run 5 กม. (2 รอบสวนรถไฟ)
• Fun Run 2.5 กม. (1 รอบสวนรถไฟ)

 

ประเภทจิตอาสา
ผู้จัดจะจับคู่ให้ท่านวิ่งร่วมกับผู้พิการทางสายตาชาย-หญิง อายุระหว่าง 9 – 18 ปี จากโรงเรียนสอน
คนตาบอดกรุงเทพ (มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์)
• Fun Run 5 กม. (2 รอบสวนรถไฟ)
• Fun Run 2.5 กม. (1 รอบสวนรถไฟ)
หมายเหตุ : ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกจับคู่ นักวิ่งจิตอาสากับผู้พิการทางสายตา

 

รางวัลการแข่งขัน
– ทีมที่ชนะการแข่งขันอันดับ 1-3 ไม่แบ่งประเภทการแข่งขัน ทั้งระยะทางการวิ่งทั้ง 10 กม., 5 กม. และ 2.5 กม. จะได้รับรางวัลเงินสด
– ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่าน สามารถลุ้นรับรางวัล Lucky draw มากมายในงาน
-ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่าน ทุกระยะทาง จะได้รับเหรียญรางวัลตามระยะทางวิ่ง 10 กม., 5 กม. และ 2.5 กม. หลังเส้นชัย เมื่อวิ่งเข้าถึงเส้นชัยทันที
– ผู้สมัครทุกคน จะได้รับเสื้อวิ่ง (Running-shirt) ที่ระลึก 1 ตัว

 

* หมายเหตุ: ครอบครัว SC Family ที่ได้รับรางวัล กรุณาระบุชื่อเจ้าของผู้ถือกรรมสิทธิ์ เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล

 

ค่าสมัครคนละ 300 บาท (สมัครเป็นทีม ทีมละ 2 คน)
**เงินรายได้ทั้งหมด (โดยไม่หักค่าใช้จ่าย) บริจาคให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

สามารถสมัครได้ที่
ประเภทวิ่งแข่งขัน: **ผู้สมัครเต็มครบจำนวนเรียบร้อยแล้ว
ประเภทจิตอาสา: **ผู้สมัครเต็มครบจำนวนเรียบร้อยแล้ว

(กรุณาเปิดด้วย Google chrome, Mozilla firefox และ Safari เพื่อความสะดวกของท่าน)