SC FAMILY MOVIE DAY – THE RISE OF SKYWALKER
03 มกราคม 2020

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม SC FAMILY MOVIE DAY พาครอบครัว SC FAMILY ที่ลงทะเบียนลุ้นรับสิทธิ์ผ่าน แอปพลิเคชั่น “Baan RueJai” (บ้านรู้ใจ) ชมภาพยนตร์
เรื่อง “STAR WAR : THE RISE OF SKYWALKER” ภายในงานมีกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนบ้านตามแนวคิด Lively Neighbourhood ของ SC ASSET เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 62 ณ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ สยาม พารากอน