FARM RAK ปลูกผัก ปลูกเพื่อน 4 ณ ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์
24 พฤษภาคม 2017

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “FARM RAK ปลูกผัก ปลูกเพื่อน” ครั้งที่ 4 เพื่อให้ลูกบ้านร่วมกันปลูกผักอินทรีย์ และแบ่งปันกันภายในโครงการ โดยมีคุณปริ๊นซ์ นคร ลิมปคุปตถาวร (เจ้าชายผัก) มาร่วมให้ความรู้ พร้อมทั้งสาธิตการปลูกผักสวนครัวอย่างถูกวิธี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ตามแนวคิด Lively Neighbourhood ภายในงานยังมีกิจกรรมดีๆ อาทิ วาดภาพเหมือน สไตล์ FARM RAK โดย YOKY, Painting Corner ดีไซน์ Tote Bagด้วยผักนานาชนิด พร้อมเติมเต็มบรรยากาศภายในงานด้วยเสียงเพลงเพราะๆ ณ บริเวณสวนสาธารณะ โครงการไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ที่ผ่านมา