FARM RAK ปลูกผัก ปลูกเพื่อน 4 ณ ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ
19 เมษายน 2017

คุณสุดารัตน์ เจริญเกตุมงคล หัวหน้าสายงาน ลูกค้าสัมพันธ์ และผู้บริหาร บริษัท เอสซี แอสเสทคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “FARM RAK ปลูกผัก ปลูกเพื่อน” ครั้งที่ 4 เพื่อให้ลูกบ้านร่วมกันปลูกผักอินทรีย์ และแบ่งปันกันภายในโครงการ โดยมีคุณปริ๊นซ์ นคร ลิมปคุปตถาวร (เจ้าชายผัก) มาร่วมให้ความรู้ พร้อมทั้งสาธิตการปลูกผักสวนครัวอย่างถูกวิธี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ตามแนวคิด Lively Neighbourhood ภายในงานยังมีกิจกรรมดีๆ อาทิ วาดภาพเหมือน สไตล์ FARM RAK โดย YOKY, Painting Corner ดีไซน์ Tote Bag ด้วยผักนานาชนิด พร้อมเติมเต็มบรรยากาศภายในงานด้วยเสียงเพลงเพราะๆ ณ คลับเฮ้าส์ส่วนกลางโครงการไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะเมื่อวันที่ 9 เมษายน ที่ผ่านมา