FARM RAK ปลูกผัก ปลูกเพื่อน 5 ณ เพฟ รังสิต
25 เมษายน 2018

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “FARM RAK ปลูกผัก ปลูกเพื่อน” เพื่อให้ลูกบ้านร่วมกันปลูกผักอินทรีย์ และแบ่งปันกันภายในโครงการ โดยมีคุณปริ๊นซ์ นครลิมปคุปตถาวร (เจ้าชายผัก) มาร่วมให้ความรู้ และสาธิตการปลูกผักสวนครัวอย่างถูกวิธี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีตามแนวคิด Lively Neighbourhood ภายในงานยังมีแคมเปญ “Co-Creation for Good Mornings” ที่ เอสซี แอสเสท จับมือกับ Asiola แพลตฟอร์มคราวน์ฟันดิ้งในไทย มาให้ความรู้ และจุดประกายพลังแห่งการสร้างสรรค์เพื่อวิถีชีวิตชุมชนและสังคมยั่งยืน เพื่อให้ทุกคนได้พบกับเช้าวันใหม่ที่ดีไปพร้อมกัน ผ่านการส่งเสริมชุมชนให้ร่วมกันต่อยอดความมุ่งมั่นของมูลนิธิ Scholars of Sustenance (Thai SOS) ที่ต้องการแก้ไขวิกฤตอาหารเหลือเกินบริโภคในกรุงเทพฯ โดยนำอาหารเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแทนการทิ้งให้เป็นขยะอินทรีย์ที่สร้างมลพิษ ทั้งนี้ทาง เอสซี แอสเสท ได้ร่วมสนับสนุนการส่งต่ออาหารให้ผู้ที่ต้องการเป็นจำนวน 35,000 มื้อ

 

นอกจากนี้ครอบครัว SC FAMILY ยังได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรม “The Joy of Giving” แบ่งปันชุดเดรส และเครื่องครัวเหลือใช้สภาพดี เพื่อเปลี่ยนเป็น “ทุน” สำหรับมอบให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคม พร้อมสนุกกับกิจกรรมดีๆ อาทิ เพ้นท์ Tote Bag ด้วยผักนานาชนิด, DIY พวงกุญแจหนัง และเพลิดเพลินกับ
เสียงเพลงเพราะๆ ณ บริเวณสวนสาธารณะโครงการเพฟ รังสิต เมื่อวันที่ 22 เมษายน ที่ผ่านมา

 

หมายเหตุ : สำหรับผู้สนใจร่วมสนับสนุนแคมเปญ “Co-Creation for Good Mornings” คลิกดู
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://asiola.co.th/theme/SCAsset-cocreation-for-good-mornings
ตั้งแต่วันนี้ – 20 ก.ค. 61 หรือติดตามข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของทาง เอสซี แอสเสท