FARM RAK ปลูกผัก ปลูกเพื่อน 5 ณ ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด รามอินทรา
18 กุมภาพันธ์ 2018

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “FARM RAK ปลูกผัก ปลูกเพื่อน” เพื่อให้ลูกบ้านร่วมกันปลูกผักอินทรีย์ และแบ่งปันกันภายในโครงการ โดยมีคุณปริ๊นซ์ นคร ลิมปคุปตถาวร (เจ้าชายผัก) มาร่วมให้ความรู้ พร้อมทั้งสาธิตการปลูกผักสวนครัวอย่างถูกวิธี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ตามแนวคิด Lively Neighbourhood ภายในงานยังมีกิจกรรมดีๆ Painting Corner ดีไซน์ Tote Bag ด้วยผักนานาชนิด ทำพวงกุญแจหนัง พร้อมเติมเต็มบรรยากาศภายในงานด้วยเสียงเพลงเพราะๆ ณ บริเวณสวนสาธารณะโครงการไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด รามอินทรา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา