FARM RAK ปลูกผัก ปลูกเพื่อน3 ณ โครงการ ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด พระราม 5
13 มีนาคม 2016

คุณสุดารัตน์ เจริญเกตุมงคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท เอสซี แอสเสท
คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมจัดกิจกรรม “FARM RAK ปลูกผัก ปลูกเพื่อน3” เพื่อให้ลูกบ้านร่วมกันปลูกผักอินทรีย์ และแบ่งปันกันภายในโครงการ โดยมีคุณปริ๊นซ์ นคร ลิมปคุปตถาวร (เจ้าชายผัก) มาร่วมให้ความรู้ พร้อมทั้งสาธิตการปลูกผักสวนครัวอย่างถูกวิธี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีตามแนวคิด Lively Neighbourhood ภายในงานยังมีกิจกรรมดีๆ อาทิ วาดภาพเหมือน สไตล์ FARM RAK โดย YOKY & FRIENDS, เวิร์คช็อปเพ้นท์กระเป๋าผ้า และเสื้อยืด โดยคุณออดี้ ณัฐธิดา พร้อมเติมเต็มบรรยากาศภายในงานด้วยเสียงเพลงจาก Duo Band ณ สวนส่วนกลาง โครงการ ไลฟ์ บางกอก
บูเลอวาร์ด พระราม 5

ติดตามข่าวสารรายละเอียดกิจกรรมได้ที่
www.facebook.com/scasset
www.facebook.com/farmrakpage