FARM RAK ปลูกผัก ปลูกเพื่อน2 ณ โครงการบางกอกบูเลอวาร์ด รามอินทรา 3
19 เมษายน 2015

คุณสุดารัตน์ เจริญเกตุมงคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมจัดกิจกรรม “FARM RAK ปลูกผัก ปลูกเพื่อน2” เพื่อให้ลูกบ้านร่วมกันปลูกผักอินทรีย์ และแบ่งปันกันภายในโครงการ โดยมีคุณปริ๊นซ์ นคร ลิมปคุปตถาวร (เจ้าชายผัก) มาร่วมให้ความรู้ พร้อมทั้งสาธิตการปลูกผักสวนครัวอย่างถูกวิธี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีตามแนวคิด Lively Neighbourhood ภายในงานยังมีกิจกรรมดีๆ อาทิ วาดภาพเหมือน สไตล์ FARM RAK โดย YOKY & Friend, พร้อมเติมเต็มบรรยากาศภายในงานด้วยเสียงเพลงจากคุณหญิง (ผู้เข้าร่วมประกวดรายการ The Winner is) ณ คลับเฮาส์ โครงการบางกอกบูเลอวาร์ด รามอินทรา 3

 

ติดตามข่าวสารรายละเอียดกิจกรรมได้ที่
www.facebook.com/scasset
www.facebook.com/farmrakpage