พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
16 พฤศจิกายน 2016

คุณสุดารัตน์ เจริญเกตุมงคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมจัดกิจกรรม เชิญครอบครัว SC FAMILY โครงการแกรนด์บางกอกบูเลอวาร์ด พระราม 9 ร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ภายในงานมีกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนบ้านตามแนวคิด Lively Neighbourhood ณ บริเวณบริเวณคลับเฮ้าส์โครงการ

ติดตามข่าวสาร รายละเอียดกิจกรรมได้ที่
www.facebook.com/scasset