SC FAMILY CAR RALLY 2017 (ขออภัย มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว)
10 มีนาคม 2017

ขอเชิญ ครอบครัว SC FAMILY สมัครร่วมกิจกรรมแรลลี่ SC FAMILY: FUN : FRIENDS #3
วันที่ 22-23 เม.ย. 2560 เส้นทาง กรุงเทพ – ปราณบุรี (พักที่โรงแรม EVASON HUA HIN)

 

เงื่อนไขการรับสมัคร
1. รับจำนวนจำกัดเพียง 50 คัน เท่านั้น ( 1 กรรมสิทธิ์/คัน )
2. ค่าสมัคร คันละ 5,000 บาท ( 2 ท่าน )
– ผู้ติดตาม 2,000 บาท ( อายุ 12 ปีขึ้นไป มีเตียงเสริม )
– ผู้ติดตาม 1,000 บาท ( อายุ 5–11 ปี ไม่มีเตียงเสริม)

(อัตรานี้รวมค่าที่พัก 2 วัน 1 คืน/อาหาร 4 มื้อ/เสื้อ Rally 2 ตัว)

 

หมายเหตุ
• จำกัดจำนวนไม่เกิน 3 ท่าน/คัน
• ผู้ติดตามพักห้องเดียวกันกับผู้แข่งขันหลัก
• เด็กอายุต่ำกว่า 4 ขวบ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ( กรุณาแสดงหลักฐาน/ไม่ได้รับเสื้อ Rally )
• หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณี
• ขอสงวนสิทธิ์ให้กับลูกค้า SC FAMILY ที่ยังไม่เคยร่วมกิจกรรม CAR RALLY ในปี 2014-2015 เป็นอันดับแรก
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข กติกา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สอบถามโทร.1749