SC Family House Warming
27 เมษายน 2014

HOUSE WARMING DAY
SC Family พร้อมลูกบ้านโครงการ บางกอกบูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์-พระราม 5 ร่วมกันทำบุญ ตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 9 รูป พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นกันเอง ณ บริเวณ Club House ของโครงการ อีกทั้งเปิดบ้านตรวจสอบสัญญาณกันขโมย พร้อมตอบข้อสงสัยต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญ กับกิจกรรม Home Health Check

ติดตามข่าวสาร รายละเอียดกิจกรรมได้ที่
www.facebook.com/scasset