SC FAMILY เชิญคุณสมัครเข้าร่วมกิจกรรม FARM RAK ปลูกผัก ปลูกเพื่อน ปี2
22 มกราคม 2015

ขั้นตอน และเงื่อนไขการรับสมัคร
1. ติดต่อ 1749 หรือ แจ้งความประสงค์ผ่านนิติบุคคล/กรรมการหมู่บ้าน
2. นิติบุคคล หรือกรรมการหมู่บ้าน กรอกรายละเอียดในใบสมัครเข้าร่วมโครงการให้ครบถ้วน และแนบไฟล์ ส่งกลับมาที่ scfamily@scasset.com ภายใน 6 ก.พ. 58
3. โครงการที่สนใจเข้าร่วมจะต้องมีผู้เข้าอยู่แล้วเกิน 70% และมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วม กิจกรรม FARM RAK ปลูกผัก ปลูกเพื่อน 70% จากครอบครัวที่เข้าอยู่ทั้งหมด
4. มีพื้นที่ส่วนกลาง (คลับเฮาส์ หรือ สวนส่วนกลาง) เพื่อเป็นพื้นที่ในการกิจกรรม ที่สามารถให้บริษัทฯ
เข้าดำเนินการจัดกิจกรรมได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
5. โครงการที่ได้รับคัดเลือก ทางบริษัทฯ จะทำการติดต่อประสานงาน และเข้าดูพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม
ในช่วง ก.พ.-เม.ย. 58

 

*โครงการที่ได้รับการคัดเลือก เป็นโครงการที่ผ่านการพิจารณาจาก SC ASSET ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด ขอสงวนสิทธิ์โครงการที่จัดกิจกรรมไปแล้ว ในปี 2557

 

ผู้ประสานงานโครงการ FARM RAK ติดต่อคุณปัทมา จันทร์เมือง
โทร.02-949-2575 อีเมล์ pattama@scasset.com