SC Family Kids Club “FARM FOR FUN”
10 พฤษภาคม 2014

ตอบโจทย์ชุมชนน่าอยู่ ตามแนวคิด Lively Neighbourhood
SC FAMILY พาเด็กๆ เปิดประสบการณ์ แห่งการเรียนรู้ กับกิจกรรม SC KIDS CLUB “FARM FOR FUN” ให้เด็กๆ ใกล้ชิดธรรมชาติและร่วมสนุกกับกิจกรรมที่ให้ทั้งสาระความรู้ อาทิ สำรวจแมลงในฟาร์มออร์แกนิก “จับ ดู รู้ ปล่อย”, ทำไข่เค็มออร์แกนิก, ปลูกผักลดโลกร้อน, เวิร์คช็อปทำไอศกรีมโฮมเมด เป็นต้น ณ ไร่ปลูกรัก ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ จ.ราชบุรี อีกทั้งให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การแบ่งปันโดยบริจาคสิ่งของมือสอง อาทิ ตุ๊กตา เสื้อผ้า หนังสือ ฯลฯ เพื่อมอบให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาสในมูลนิธิกระจกเงา

ติดตามข่าวสาร รายละเอียดกิจกรรมได้ที่
www.facebook.com/scasset