SC FAMILY MOVIE DAY ชวนคุณมาร่วมผจญภัยไปกับ Pete’s Dragon
08 สิงหาคม 2016

ชวนครอบครัว SC FAMILY ชมภาพยนตร์ Pete’s Dragon วันอาทิตย์ที่ 28 ส.ค.59 รอบ 13.30 น.
ณ Major Cineplex ชั้น 5 เดอะพรอมานาด รามอินทรา
ลงทะเบียนสำรองรับสิทธิ์ผ่าน SC MINE www.scasset.com/scmine

 

รับฟรี บัตรชมภาพยนตร์ Pete’s Dragon
จำนวน 3 ที่นั่งต่อ 1 กรรมสิทธิ์ มีจำนวนจำกัด
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 22 ส.ค.59
ประกาศสิทธิ์รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 23 ส.ค.59 ทาง www.scasset.com/scfamilymovieday และSMS

 

กำหนดการ
11.30 น. – 13.00 น. ลงทะเบียนรับตั๋วชมภาพยนตร์, ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก พร้อมร่วมกิจกรรม
13.30 น. – 17.00 น ชมภาพยนตร์ Pete’s Dragon
17.00 น. รับภาพถ่ายที่ระลึก

 

เงื่อนไข
• สิทธิพิเศษเฉพาะลูกบ้าน SC FAMILY เท่านั้น โดยลงทะเบียนรับสิทธิ์ ผ่านระบบ SC MINE
• คลิกเพื่อรับสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้ – 22 ส.ค. 59 เท่านั้น
• 1 กรรมสิทธิ์ รับสิทธิ์บัตรชมภาพยนตร์ สูงสุดไม่เกิน 3 ที่นั่ง
• ประกาศผู้ได้รับสิทธิ์ทาง website และ SMS วันที่ 23 ส.ค. 59 เวลา 11.00 น.
• กิจกรรมครั้งนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้ากรรมสิทธิ์โครงการบริเวณโซนรามอินทรา ที่ได้รับ SMS เท่านั้น
• ผู้รับสิทธ์แสดง SMS จาก SC FAMILY ยืนยันสิทธิ์ในวันงานเพื่อรับตั๋วชมภาพยนตร์ เวลา 11.30 น.
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข กติกา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการรับบัตรชมภาพยนตร์ กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมกิจกรรมได้
• การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
• สอบถามเพิ่มเติม SC Call Center โทร.1749