SC FAMILY MOVIE DAY AVENGERS ENDGAME
02 พฤษภาคม 2019

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดกิจกรรม SC FAMILY MOVIE DAY พาครอบครัว SC FAMILY ชมภาพยนตร์เรื่อง “Avengers : Endgame” ภายในงานมีกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนบ้านตามแนวคิด Lively Neighbourhood ของ SC ASSET เมื่อวันที่ 28 เมษายน ณ Major Cineplex @Central Westgate ที่ผ่านมา