SC FAMILY MOVIE DAY – AVENGERS : INFINITY WAR
04 พฤษภาคม 2018

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดกิจกรรม SC FAMILY MOVIE DAY พาครอบครัว SC FAMILY ชมภาพยนตร์เรื่อง AVENGERS : INFINITY WAR ภายในงาน มีกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนบ้านตามแนวคิด Lively Neighbourhood ของ SC ASSET

นอกจากนี้ ครอบครัว SC FAMILY ยังได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรม “The Joy of Giving” แบ่งปันตุ๊กตาและกระเป๋าผ้าเหลือใช้สภาพดี เพื่อมอบให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้นอีกด้วย เมื่อวันที่ 29 เมษายน ที่ผ่านมา ณ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เซ็นทรัล พระราม 9