SC FAMILY RALLY 2018 (มีผู้รับสิทธิ์เต็มจำนวนแล้ว)
20 กันยายน 2018

ชิมของดังของอร่อย แชะภาพสวยกับที่เที่ยวสไตล์ไทยๆ ชิลกับเสียงคลื่น และสายลม ณ หัวหิน
เชิญชวนครอบครัว SC FAMILY สมัครร่วมกิจกรรม RALLY 2018

 

วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2561
เส้นทาง กรุงเทพฯ – หัวหิน (พักที่ โรงแรม ดุสิต ธานี หัวหิน)
สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโทร.1749 SC ASSET Contact Centre
พร้อมแจ้งรายละเอียดของผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม

 

เงื่อนไขการรับสมัคร
1. รับจำนวนจำกัดเพียง 50 คัน เท่านั้น (1 กรรมสิทธิ์ / คัน)
2. ค่าสมัคร คันละ 5,500 บาท (2 ท่าน)
ผู้ติดตาม 2,000 บาท (อายุ 12 ปีขึ้นไป มีเตียงเสริม)
ผู้ติดตาม 1,000 บาท (อายุ 5 – 11 ปี ไม่มีเตียงเสริม)
(อัตรานี้รวมค่าที่พัก 2 วัน 1 คืน / อาหาร 4 มื้อ / เสื้อ Rally ท่านละ 1ตัว)

 

หมายเหตุ
• จำกัดจำนวนไม่เกิน 3 ท่าน / คัน
• ผู้ติดตามพักห้องเดียวกันกับผู้แข่งขันหลัก
• เด็กอายุต่ำกว่า 4 ขวบ ไม่เสียค่าใช้จ่าย !! ( กรุณาแสดงหลักฐาน / ไม่ได้รับเสื้อ Rally )
• หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณี
• ขอสงวนสิทธิ์ให้กับครอบครัว SC FAMILY ที่ยังไม่เคยร่วมกิจกรรม CAR RALLY ในปี 2014-2017 เป็นลำดับแรก

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมและติดตามข้อมูลได้ที่ www.scasset.com ตั้งแต่วันนี้ – 25 ต.ค.61