SC FAMILY WELCOME HOME ณ เพฟ รังสิต
04 ตุลาคม 2017

คุณสุดารัตน์ เจริญเกตุมงคล หัวหน้าสายงาน ลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมจัดกิจกรรม เชิญครอบครัว SC FAMILY โครงการเพฟ รังสิต ร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ภายในงานมีกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนบ้านตามแนวคิด Lively Neighbourhood

ติดตามข่าวสาร รายละเอียดกิจกรรมได้ที่
www.facebook.com/scasset