SC FAMILY WELCOME HOME ณ ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์ – ปิ่นเกล้า
16 พฤษภาคม 2018

เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เชิญครอบครัว SC FAMILY โครงการไลฟ์ บางกอก
บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์ – ปิ่นเกล้า ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป
พร้อมฟังบรรยายธรรม โดยท่านเจ้าคุณเทพญาณกวี วัดเทพศิรินทร์ทราวาส และรับประทาน
อาหารกลางวัน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนบ้าน
ตามแนวคิด Lively Neighbourhood

นอกจากนี้ครอบครัว SC FAMILY ยังได้มีส่วนร่วมกับแคมเปญ The Joy of Giving
แบ่งปันชุดเดรส และเครี่องใช้ไฟฟ้าสภาพดี เพื่อเปลี่ยนเป็น “ทุน” มอบให้ผู้ด้อยโอกาส
ในสังคมอีกด้วย เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ที่ผ่านมา