SC FAMILY WELCOME HOME ณ ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด วงแหวน – พระราม 9
27 มีนาคม 2018

เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เชิญครอบครัว SC FAMILY โครงการไลฟ์ บางกอก
บูเลอวาร์ด วงแหวน – พระราม 9 ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป
พร้อมฟังบรรยายธรรมโดย ท่านเจ้าคุณเทพญาณกวี วัดเทพศิรินทร์ทราวาส และรับประทาน
อาหารกลางวัน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนบ้าน
ตามแนวคิด Lively Neighbourhood

นอกจากนี้ครอบครัว SC FAMILY ยังได้มีส่วนร่วมกับแคมเปญ The Joy of Giving
แบ่งปันชุดเดรส และเครื่องครัวเหลือใช้สภาพดี เพื่อเปลี่ยนเป็น “ทุน” สำหรับมอบให้
ผู้ด้อยโอกาสในสังคมอีกด้วย เมื่อวันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา