SC FAMILY WELCOME HOME ณ ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด วงแหวน-อ่อนนุช2
11 ตุลาคม 2017

คุณสิทธิ ใจภักดี หัวหน้าสายงานพัฒนาโครงการแนวราบ 2-2 บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมจัดกิจกรรม เชิญครอบครัว SC FAMILY โครงการไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด วงแหวน-อ่อนนุช2 ร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ภายในงานมีกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนบ้านตามแนวคิด Lively Neighbourhood เมื่อวันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา