กิจกรรม SC FAMILY Welcome Home ณ โครงการเซ็นทริคติวานนท์ สเตชั่น
14 กุมภาพันธ์ 2016

คุณสุดารัตน์ เจริญเกตุมงคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมจัดกิจกรรม SC FAMILY Welcome Home เชิญครอบครัว SC FAMILY โครงการเซ็นทริค สถานี ติวานนท์ ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์จำนวน 9 รูป พร้อมฟังธรรมเพื่อความเป็นศิริมงคล และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ภายในงานมีกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนบ้าน ตามแนวคิด Lively Neighbourhood และลุ้นรับของรางวัลมากมาย อีกทั้งเชิญชวนครอบครัว SC FAMILY ร่วมแบ่งปันของรักสภาพดี ให้กับร้านปันกัน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อเปลี่ยนสิ่งของเป็นทุนการศึกษาให้เยาวชนไทย ณ โครงการเซ็นทริค ติวานนท์ สเตชั่น

ติดตามข่าวสาร รายละเอียดกิจกรรมได้ที่
www.facebook.com/scasset