SC FAMILY WELCOME HOME ณ โครงการ ไลฟ์ บางกอกบูเลอวาร์ด รามอินทรา 65
23 มีนาคม 2020

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เชิญครอบครัว SC FAMILY โครงการไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด รามอินทรา65 เริ่มต้นเช้าวันใหม่ ร่วมทำบุญ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 9 รูป ด้วยจิตใจที่เบิกบาน และเป็นสิริมงคล พร้อมรับกล่องอาหารว่าง และพบปะพูดคุยอย่างเป็นกันเอง เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนบ้านตามแนวคิด Lively Neighbourhood

 

นอกจากนี้ ครอบครัว SC FAMILY  ยังได้รับ “ชุด ถุงยิ้มสู้ ” FIGHT COVID-19 TOGETHER  จากการลงทะเบียนรับสิทธิ์ ผ่าน Baan RueJai Application ณ สวนน้ำพุ ส่วนกลาง เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 63 ที่ผ่านมา