คู่มือ Home Maintenance Tips
22 มิถุนายน 2016

สิทธิพิเศษสำหรับครอบครัว SC FAMILY
ดูแลบ้านที่คุณรักด้วยเคล็ดลับจากคู่มือ “Home Maintenance Tips” ที่คุณสามารถทำเองได้ง่ายๆ
ด้วยการตรวจเช็ค และดูแลวัสดุตกแต่ง งานระบบ หรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในบ้านให้ถูกวิธี
ตามระยเวลา ดังนี้
• หมั่นตรวจเช็คทุก 3 เดือน
• หมั่นตรวจเช็คทุก 6 เดือน
• หมั่นตรวจเช็คทุก 12 เดือน

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการจาก SC Service โทร. 1749

ดาวน์โหลดคู่มือ Home Maintenance Tips และรายละเอียด 10 บริการจาก SC SERVICE ได้ที่นี่
คลิก https://www.scasset.com/20160622160710_hm_tips_a4.pdf