ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล BLUO PACKAGE
04 พฤษภาคม 2017

เงื่อนไขในการรับของรางวัล
• ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัล กรุณายืนยันสิทธิ์ โดยระบุ SMS Code ที่ใช้ในการร่วมสนุก พร้อมแจ้ง
ชื่อ-สกุล และที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลมาที่ scfamily@scasset.com ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2560
• เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และผู้พักอาศัยที่ซื้อบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม หรือคอนโดในโครงการ SC ASSET
• ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลคือ ผู้ที่ลงทะเบียน และกดรับสิทธิ์ร่วมลุ้นรับรางวัล BLUO PACKGAE ผ่านระบบ SC MINE
• รหัส SMS Code 1 รหัส ที่นำมาโพสต์ร่วมกิจกรรม สามารถรับรางวัลได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
• ทางบริษัทฯ จะทำการจัดส่งของรางวัลไปให้ผู้โชคดี ตามที่ตอบกลับมาผ่านทางอีเมล์ ตั้งแต่วันที่
12 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์พิจารณาผู้ร่วมลุ้นรางวัลที่ปฏิบัติตามกติกา และเงื่อนไขที่กำหนดไว้
• ผู้โชคดีที่ไม่ได้ทำการยืนยันสิทธิ์ตามระยะเวลา และเงื่อนไขการรับของรางวัลที่กำหนดไว้
ถือว่าสละสิทธิ์
• ผู้ถือบัตรสิทธิพิเศษต่างๆ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ และปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้
บัตรสิทธิพิเศษตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้
• ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่น
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากสินค้า และการให้บริการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• SC ASSET ไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า และบริการนั้นๆ กรณีสมาชิก SC FAMILY มีข้อสงสัย หรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการ หรือต้องการ
ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ให้บริการนั้นๆ
• กรณีที่มีข้อพิพาทหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SC Contact Centre โทร.1749