ลุ้นบัตรเงินสด Starbucks ฟรีกับ SC MINE
11 เมษายน 2016

เชิญครอบครัว SC FAMILY ร่วมตอบคำถามลุ้นรางวัลง่ายๆ
เพียงพิมพ์ความประทับใจของคุณที่มีต่อ SC ASSET ผ่านบริการ SC MINE
ลุ้นรับบัตรเงินสด Starbucks มูลค่า 100 บาท จำนวน 10 รางวัล
สนใจคลิก www.scasset.com/scmine

เงื่อนไข
• กิจกรรมนี้สำหรับเจ้าของกรรมสิทธิ์ ที่ซื้อบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม หรือคอนโดในโครงการ SC ASSET และผู้พักอาศัยเท่านั้น
• ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 11 – 30 เมษายน 2559 สิ้นสุดการโพสต์ เวลา 23.59 ของวันที่ 30 เมษายน 2559
• สิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อลงทะเบียนเข้าระบบ SC MINE และเข้าร่วมกิจกรรมหรือตอบคำถามที่เมนู SC Family
• ลูกค้า 1 ชื่อ/ 1 สิทธิ์ / รางวัล
• 1 รัหสบัตรประชาชน / Passport number สามารถร่วมแชร์ประสบการณ์ได้ 1 ครั้ง
• ข้อความที่บอกเล่าต้องเกี่ยวข้องกับ SC ASSET
• ลูกค้าที่จะได้รับสิทธิ์มาจากการตัดสินของคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากข้อความประสบการณ์ความประทับใจที่นำเสนอ
• ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง www.scasset.com/SCPrivilege/ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559
• บริษัทฯ จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์ และทำการส่งของรางวัลไปที่ที่อยู่จัดส่งเอกสาร
• ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
• พนักงานบริษัท SC ASSET และครอบครัว รวมถึงญาติพนักงาน ไม่มีสิทธิได้รับรางวัลจากกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นในครั้งนี้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 10 ท่านที่ได้รับ Voucher Starbucks มูลค่า 100 บาท คลิกรูปภาพด้านซ้าย