ลุ้นรับ! รองเท้าเดิน adidas ง่ายๆ กับกิจกรรม Walk With Me
18 สิงหาคม 2016

สิทธิพิเศษเพื่อครอบครัว SC Family
แชร์ความประทับใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัว SC FAMILY ลุ้นรับ! รองเท้าเดิน adidas จำนวน 200 รางวัล (1 รางวัล/1 คู่) กับกิจกรรม Walk With Me ชวนคุณออกเดินเพื่อค้นหามิตรภาพรอบรั้ว พบปะเพื่อนใหม่ ทำให้เกิดมิตรภาพระหว่างกัน ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ วันที่ 18 สิงหาคม – 7 กันยายน 2559

ลงทะเบียนเพื่อสมัครคลิก www.scasset.com/scmine
(ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่หน้าแรกของ SC MINE)

ขั้นตอนการรับสิทธิ์
1. สมัครลงทะเบียน SC MINE
2. Log-in เข้าสู่ระบบ เลือกเมนู SC Family > คลิกเลือกเมนู Privilege (ด้านล่าง) > คลิกเลือกหัวข้อ “ลุ้นรับรองเท้าเดิน adidas กิจกรรม Walk With Me”
3. เมื่อเข้ามาที่หน้าแคมเปญ หัวข้อ “ลุ้นรับรองเท้าเดิน adidas กิจกรรม Walk With Me” กดปุ่ม
ลงทะเบียนที่ด้าน ขวาบน
4. กรอกข้อความในช่องว่าง โดยระบุขนาดรองเท้าที่ต้องการ (UK 4-11 เท่านั้น) เว้นวรรค ตามด้วย
ข้อความประทับใจของคุณ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว SC FAMILY เช่น “UK6 ดีใจที่ได้เป็น
ส่วนหนึ่งของครอบครัว SC FAMILY เพราะ……………………………………….”
5. ท่านจะได้รับ SMS เพื่อยืนยันเมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และสามารถติดตามการประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง www.scasset.com/SCPrivilege ในวันที่ 15 กันยายน 2559
6. สิทธิพิเศษเฉพาะครอบครัว SC FAMILY เท่านั้น

เงื่อนไข
• เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และผู้พักอาศัยที่ซื้อบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม หรือคอนโดในโครงการ SC ASSET
• ระบุขนาดของรองเท้าที่ต้องการเพียงขนาดเดียวเท่านั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงขนาดของรองเท้า จากที่ท่านได้ระบุไว้
• สิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อลงทะเบียนเข้าระบบ SC MINE และเข้าเมนู SC Family > Privilege และได้รับ SMS เพื่อยืนยันว่าได้รับสิทธิ์ร่วมลุ้นรับรองเท้าเดิน adidas กิจกรรม Walk With Me
• สามารถติดตาม/หา ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญ Walk With Me ได้ที่ walkwithme.scasset.com, อีเมล์สอบถามที่ walkwithme@scasset.com หรือที่ Facebook : facebook.com/scasset
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผู้ร่วมลุ้นรางวัลที่ไม่ปฏิบัติตามกติกา และเงื่อนไขที่กำหนดไว้
• ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่น
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากสินค้า และการให้บริการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• กรณีที่มีข้อพิพาทหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
• รับสิทธิพิเศษตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม – 7 กันยายน 2559 เท่านั้น
• ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง www.scasset.com/SCPrivilege ในวันที่ 15 กันยายน 2559
• ทางบริษัทฯ จะทำการจัดส่งของรางวัลไปให้ผู้โชคดี ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในระบบ SC MINE ตั้งแต่วันที่
22 กันยายน 2559 เป็นต้นไป
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SC Call Center โทร.1749