ลุ้นรับ Starbucks Card ฟรี กับ SC MINE
07 ตุลาคม 2016

เชิญครอบครัว SC FAMILY ลุ้นรับ Starbucks Card มูลค่า 100 บาท จำนวน 20 รางวัล
เพียงสมัคร SC MINE
สนใจคลิก www.scasset.com/scmine

เงื่อนไข
– กิจกรรมนี้สำหรับเจ้าของกรรมสิทธิ์ ที่ซื้อบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม หรือคอนโดในโครงการ SC ASSET และผู้พักอาศัยที่สมัครใช้บริการใหม่เท่านั้น
– ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดการลงทะเบียนรับสิทธิ์เวลา 23.59 น.
ของวันที่ 30 พ.ย. 2559
– สิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อลงทะเบียนเข้าระบบ SC MINE
– ลูกค้า 1 ชื่อ/ 1 สิทธิ์/ รางวัล
– 1 รหัสบัตรประชาชน/ Passport Number สามารถร่วมลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ 1 ครั้ง
– ลูกค้าที่จะได้รับสิทธิ์มาจากการตัดสินของคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากการลงทะเบียนรับสิทธิ์
– ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง www.scasset.com/scfamily ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559
– บริษัทฯ จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
– พนักงานบริษัท SC ASSET และครอบครัว รวมถึงญาติพนักงาน ไม่มีสิทธิได้รับรางวัลจากกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นในครั้งนี้
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
– ผู้ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับรางวัลในวัน และเวลาทำการภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
– การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

ติดตามประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง http://www.scasset.com/SCPrivilege/
ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559