ลุ้นรางวัล Voucher Swensens ฟรีกับ SC MINE
11 พฤษภาคม 2016

เชิญครอบครัว SC FAMILY ร่วมเล่นเกมส์ง่าย ๆ
เพียงพิมพ์ชื่อเพื่อนบ้านที่คุณแนะนำให้สมัครบริการ SC MINE
ลุ้นรับรางวัลบัตรกำนัลสเวนเซ่นส์ มูลค่า 200 บาท จำนวน 10 รางวัล
สนใจคลิก www.scasset.com/scmine

เงื่อนไข
• กิจกรรมนี้สำหรับเจ้าของกรรมสิทธิ์ ที่ซื้อบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม หรือคอนโดในโครงการ SC ASSET และผู้พักอาศัยเท่านั้น
• ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 11 – 31 พฤษภาคม 2559 สิ้นสุดการสมัคร/แนะนำเพื่อลุ้นรางวัล
เวลา 23.59 ของวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
• สิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อลูกค้าที่ได้รับการแนะนำ และยังไม่เคยสมัคร SC MINE
ลงทะเบียนที่ เมนู SC Family
• ลูกค้า 1 ชื่อ/ 1 สิทธิ์ / รางวัล
• 1 รหัสบัตรประชาชน / Passport number สามารถร่วมสมัครได้ 1 ครั้ง
• เพื่อนบ้านที่ได้รับการแนะนำต้องสมัคร SC MINE จนสำเร็จ
• ลูกค้าที่จะได้รับสิทธิ์มาจากการตัดสินของคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากจำนวนเพื่อนบ้านที่ได้รับการแนะนำต้องสมัคร SC MINE จนสำเร็จ
• ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง www.scasset.com/SCPrivilege/ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
• บริษัทฯ จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์ และทำการส่งของรางวัลไปที่ที่อยู่จัดส่งเอกสาร
• ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
• พนักงานบริษัท SC ASSET และครอบครัว รวมถึงญาติพนักงาน ไม่มีสิทธิได้รับรางวัลจากกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นในครั้งนี้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัล โดยมิต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า
• ผู้ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับรางวัลในวัน และเวลาทำการภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
• การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 10 ท่านที่ได้รับบัตรกำนัลสเวนเซ่นส์ มูลค่า 200 บาท คลิกรูปภาพด้านซ้าย